Sunday, May 31, 2009

papa said don't

papa said don't
so i don't tell
i keep it all
dug deep in my head...
i try to scream
i scream inside
it hurts too much
to silent cry-
my throat is choked
i hurt it so
from silent moans
deep down my throat.

Siu Won Ng

Sunday, May 24, 2009

മഴ

വാരിപ്പുണരട്ടെ
നീര്‍ത്തുള്ളികളെ!
ഇനിയൊരു മഴ
എന്നില്‍
പെയ്തില്ലെങ്കിലോ!
ഇതു ചുവന്നിരിക്കുന്നു!
ആരുടെ കണ്ണില്‍നിന്നൊഴുകിയ
രക്തമാണോ!